ks. prałat Stanisław Jaśkowiec

Proboszcz – Dziekan Dekanatu Wadowice-Północ

ks. Adam Kurdas

wikariusz