Biuletyn „Bazylika” to parafialny tygodnik informacyjny wydawany z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii, ks. infułata Jakuba Gila. Pierwszy numer ukazał się w niedzielę, 5 marca 2000 r., a gazetka ukazuje się nadal. Biuletyn jest zarejestrowanym tygodnikiem w Bibliotece Narodowej, z nadanym numerem ISSN 1640-0607. Poniżej przedstawiamy większość archiwalnych numerów w wersji cyfrowej.