Historia Pieszej Pielgrzymki Wadowickiej sięga roku 1986, kiedy to z inicjatywy ks. Zdzisława Balona, przy współpracy kilku świeckich zapaleńców, po raz pierwszy wyruszyła z Wadowic do Częstochowy grupa około 200-tu pielgrzymów. Dołączyła ona na Wawelu do Pielgrzymki Krakowskiej jako grupa 15”.

Po kilku latach zaczęto rozważać pójście własną trasą w innym terminie. Plany te zostały zrealizowane w lipcu 1991 r. i wówczas ks. Paweł Łukaszka poprowadził samodzielną pielgrzymkę wadowicką. Trasa długości ok. 160 km wiodła zarówno przez ruchliwe ulice Olkusza, jak i przepiękne ciche lasy Puszczy Dulowskiej, odwiedzając po drodze liczne sanktuaria – Alwernię, Płoki, Rudniki, Mrzygłód. W następnych latach trasa uległa niewielkim modyfikacjom, natomiast pielgrzymka organizowana jest niezmiennie w terminie 14-19 lipca.

Na przestrzeni lat pielgrzymka rozrosła się i w jubileuszowej XV-tej w roku 2000 udział wzięły 824 osoby. Była to w większości młodzież, ale szła także rówieśnica Ojca Świętego Jana Pawła II – siostra Janina i 2-letni brat Mateusz. Taka duża i zróżnicowana wiekowo grupa okazała się być trudna organizacyjnie, więc zaczęto myśleć o podziale na kilka mniejszych. W rezultacie tych działań w 2003 roku wyruszyły w drogę trzy „podgrupy” mające swoich patronów duchowych i swoich Księży opiekunów. Głównym przewodnikiem był wtedy ks. Jan Jarco, który funkcję tę pełnił w latach 1999 – 2006. W okresie od 2007- 2012 pielgrzymkę wadowicką prowadził ks. Maciej Ścibor, a od 2012-2017 opiekunem Wadowickiej Pielgrzymki Pieszej był ks. Adam Garlacz.

Wadowiccy pątnicy zanoszą przed Oblicze Jasnogórskiej Matki swoje prośby i podziękowania, ale też szczególne miejsce w ich modlitwach i trudzie zajmuje osoba Ojca Świętego Jana Pawła II – zarówno za Jego życia, jak i po śmierci. Kontynuacją tej modlitwy jest organizowana w pierwszą niedzielę po Wniebowzięciu wędrówka na Leskowiec, gdzie od 1997 r. pielgrzymów jednoczy Eucharystia na Groniu Jana Pawła II. Grupa pielgrzymkowa jest również fundatorem jednej ze stacji Drogi Krzyżowej usytuowanej w pobliżu kaplicy. W maju 1998 r. jako dziękczynienie za XX-lecie pontyfikatu Jana Pawła II została zainaugurowana piesza pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, która wyrusza odtąd co roku – w trzecią sobotę maja. W latach 2004-1012 organizowana była również pielgrzymka do grobu św. Jana Pawła II.

WYBIERZ SIĘ, WYBIERZ SIĘ RAZEM Z NAMI NA WSPANIAŁY PIELGRZYMKOWY SZLAK!