Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. (…) Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. (…) Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1285

Sakrament bierzmowania jest szczególnym wylaniem Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię, przynosi wzrost łaski chrztu św., czyli: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej i postępowania zgodnie z nią.

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w klasie 7 Szkoły Podstawowej w parafii zamieszkania.

Do przyjęcia sakramentu bierzmowania, konieczna jest metryka chrztu. Chrzest jest pierwszym sakramentem, bez którego nie można przyjąć innych sakramentów. Informacja o chrzcie przyjętym w naszej parafii jest zapisana w księgach parafialnych. Jeśli natomiast chrzest był poza naszą parafią, to trzeba dostarczyć metrykę chrztu.