Miesięcznik „Bazylika”

Cotygodniowy, parafialny biuletyn informacyjny, powstający pod przewodnictwem ks. infułata Jakuba Gila. Pierwszy numer ukazał się w marcu 2000 roku, a gazetka ukazuje się nadal. Od października 2020 cotygodniowy biuletyn został przekształcony w miesięcznik pod redakcją ks. Łukasza Dębskiego

e-mail: bazylikabiuletyn@wadowicejp2.pl