Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1422)

Spowiedź święta w Bazylice

W niedzielę i święta:

Podczas Mszy świętych.

W dni powszednie: 
9:00 – 12:00 /przerwa 10.15 – 10.45/ oraz 30 minut przed Mszą świętą.

W okresie wakacyjnym: 
30 minut przed Mszą świętą.