Informacje ogólne

Msza święta: w niedziele, godz. 9:00

Rada Kaplicy: Ks. Jacek Tekiela – opiekun, Robert Bargiel, Włodzimierz Nowak, Paweł Kubaszewski, Danuta Kubaszewska, Beata Medoń, Rafał Medoń.
Spotkania w ostatnią środę każdego miesiąca o godz. 19:00.

Historia kaplicy

„Kto wznosi swoją katedrę, na której budowę potrzeba stu lat,
może sto lat żyć zachowując bogactwo serca” 
Antoine de Saint-Exupery

W 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił zamysł budowy kaplicy w Rokowie. Od tego czasu wiele zaczęło się zmieniać w naszej miejscowości. W latach 2000 – 2004 w prowizorycznych warunkach (najpierw przy ołtarzu polowym, później w specjalnie zaadaptowanym garażu wiejskim) odprawionych zostało 28 Mszy świętych. 

W 2003 roku obchodziliśmy uroczyście 25 rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji została odprawiona Msza święta, którą koncelebrowali: kustosz z Kalwaryjskiego Sanktuarium ojciec Władysław Waśko i ks. Jan Jarco z Bazyliki Ofiarowania NMP w Wadowicach. Podczas tej Eucharystii Ojciec Kustosz przekazał mieszkańcom Rokowa kamień z Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie.

27.05.2006 roku, podczas wizyty w Wadowicach, Ojciec Święty Benedykt XVI poświęcił kamień węgielny pod budowę kaplicy. Został on wyjęty z Bazyliki Ofiarowania NMP w Wadowicach: z progu, przez który przechodził św. Jan Paweł II. Dla Rokowa podarował go ks. inf. Jakub Gil. Oprawy piaskowca dokonał pan Krzysztof Pękala z Choczni.

W październiku 2009 roku rozpoczęły się prace przy rozbudowie i remoncie budynku, który ma się przeobrazić w kaplicę. Głównym brygadzistą jest ks. Krzysztof Główka. Tempo prac przy powstawaniu kaplicy jest ogromne. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pracy ludzi dobrej woli oraz ofiarności społeczności lokalnej, kaplica powstaje błyskawicznie.

11 kwietnia 2010 roku miało miejsce pierwsze wystawienie Najświętszego Sakramentu. W tej Adoracji szczególną modlitwą otoczyliśmy ofiary katastrofy w Smoleńsku. Ostatnio kaplica w Rokowie, wzbogaciła się o piękną, nową monstrancję. Stało się to możliwe, dzięki ludziom dobrej woli. Głównym sponsorem monstrancji był pan Mieczysław Stolarczyk z Chabówki, któremu składamy gorące Bóg zapłać i zapewniamy o modlitwach w jego intencji. Swoją cegiełkę do tego wspaniałego daru, dołożyli także: pan Mieczysław Putek z Wadowic oraz zespół Universe po koncercie kolęd w klasztorze Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać! O nikim nie zapomnimy w naszych modlitwach. Teraz już bez przeszkód możemy adorować Pana Jezusa, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Wierzymy, że to dopiero pierwszy krok i najszybciej jak to będzie możliwe, w naszej kaplicy pojawi się tabernakulum.

11 października 2010 roku jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Szkodoń dokonał pobłogosławienia kaplicy w Rokowie. Kaplica ta odtąd jest miejscem świętym, służącym wyłącznie sprawowaniu kultu Bożego i dobru duchowemu wiernych. W 2011 roku, nie bez problemów została położona nowa posadzka. Wierni mogli ją zobaczyć po raz pierwszy na Pasterce. Dzięki temu nasza kaplica wygląda o wiele piękniej i możemy coraz godniej modlić się i umacniać naszą małą Wspólnotę. Dopóki na podłodze był tylko beton, trudno było zmobilizować się do sprzątania, teraz chętnych jest coraz więcej. Dziękujemy Bogu za ten niby zwykły, a jednak wielki dar.

17.06.2012 roku kaplica wzbogaciła się o ołtarz i obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany przez pana Marka Łasaka, specjalnie dla naszej kaplicy. Porozmawialiśmy na ten temat z artystą:

Jak narodził się pomysł namalowania tego obrazu?
Na prośbę ks. Krzysztofa Główki podjąłem się wielkiego wyzwania, jakim było namalowanie Obrazu Matki Bożej Wadowickiej dla powstającej kaplicy w Rokowie, czyli piątej kaplicy Parafii Ofiarowania Najświętszej Marii Panny.

W jaki sposób powstała koncepcja obrazu?

Obraz miał przedstawiać młodą piękną Żydówkę jaką była Najświętsza Maria Panna i być namalowanym w Wadowicach.

Gdzie pan szukał natchnienia?
Szukając natchnienia pojechałem do Rokowa, aby bliżej poznać tę okolicę. Przeglądałem publikacje oraz materiały dotyczące wizerunku Matki Bożej. Kładłem się i wstawałem myśląc tylko o jednym: jak to wszystko ze sobą poukładać. Było tyle pomysłów i sugestii. Powstały w końcu dwa projekty. Rzecz w tym, że nie w tym samym czasie, tylko w trakcie pracy, dzięki czemu oba zostały zrealizowane.

Jak to możliwe?
Dzięki technice jaka została użyta, czyli farbie olejnej. Wszystko co zostało wcześniej namalowane i wyschło, zostało ponownie zamalowane. Tak oto mamy dwa obrazy w jednym.

Na pierwszym planie widzimy stonowane kolory i postacie w skromnych szatach, a co na drugim?

Widok Bazyliki od strony Rokowa. Po wnikliwym przyjrzeniu się widzimy Dzieciątko trzymające koronę Matki Bożej Fatimskiej, wewnątrz której widnieje kula, która raniła błogosławionego Jana Pawła II. Symbolem świętości na obrazie są złote aureole, wykonane metodą złocenia płatkowego na pulment przy użyciu 23 karatowego austriackiego złota.