Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601

Formalności małżeńskie

Drodzy narzeczeni!

Jeżeli planujecie zawarcie sakramentu małżeństwa w naszej parafii zachęcamy, aby kilka miesięcy wcześniej ustalić termin i godzinę ślubu. Najpóźniej 3 miesiące przed ślubem należy spisać tzw. protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich, podczas którego potrzebne będą Wasze dowody osobiste i świadectwa chrztu. Pozostałe dokumenty będzie można donieść przed ślubem. Prosimy, aby ustalić wcześniej godzinę spisania protokołu. 

Na spisanie protokołu umawiamy się indywidualnie dzwoniąc do kancelarii podczas dyżuru księdza.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

 • Do ślubu konkordatowego – dokument z USC stwierdzający stan wolny i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (w 3 egz.). Jest on ważny 6 miesięcy od daty wystawienia i musi obejmować datę ślubu.
 • Jeżeli będzie to tylko ślub kościelny – świadectwo zawartego wcześniej kontraktu cywilnego.
 • Metryki chrztu (jeśli był on udzielony poza tutejszą parafią) z adnotacją o bierzmowaniu. Są one ważne 6 miesięcy.
 • Dowody tożsamości.
 • Zaświadczenia o ukończonych naukach przedmałżeńskich (należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed ślubem).
  Internetowy kurs przedmałżeński NAUKI.PL nie jest akceptowany w archidiecezji krakowskiej.
  Informacje o katechezach są dostępne pod linkiem: 
  https://wdr.diecezja.pl/katechezy-przedslubne/
 • Indeks katechizacji lub świadectwo szkolne z ostatniej klasy nauki religii.
 • Jeżeli oboje narzeczeni są spoza Parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach, protokół przedmałżeński spisywany może być za pozwoleniem jednej z parafii narzeczonych.
 • Świadkowie ślubu mają być osobami pełnoletnimi. Do protokołu przedślubnego należy podać ich imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

Po spisaniu protokołu narzeczeni kontaktują się z:

 • Panem kościelnym
 • Panem organistą
 • Siostrą dekorującą kościół

 

DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO
Kontakt – poniedziałek – 16.00 – 18.00 (sms)
+48 502 863 101 
PPORADNIA PSYCHOLOGICZNA
Kontakt – środa – 17.00 – 18.00
+48 515 486 606