Kontakt

Dom Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej
ul. Sadowa 1
34-100 Wadowice
tel. +48 33 823 57 17

Historia Domu

Dom Samotnej Matki w Wadowicach powstał z inicjatywy św. Jana Pawła II oraz ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Został poświęcony 13 maja 1994 roku. Rok ten przeżywany jako Rok Rodziny, był dla całego Kościoła wezwaniem do wzmożonej troski o każdą rodzinę i o każde poczęte życie. Dom Samotnej Matki w Wadowicach powstał jako konkretna odpowiedź Kościoła Krakowskiego na istniejące w tej dziedzinie potrzeby. Opiekę nad Domem Samotnej Matki w Wadowicach sprawuje Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej oraz Zgromadzenie Sióstr Albertynek (Prowincja Krakowska).

Dom jest placówką stacjonarną pobytu czasowego, zapewniającą całodobowe schronienie matkom z dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską oraz kobietom w ciąży. Pobyt w Domu jest tymczasowy i może trwać do jednego roku. W uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony na ściśle określonych warunkach.

Na stałe w Domu zaangażowane są trzy siostry albertynki: kucharka, pielęgniarka oraz kierownik domu. W domu zatrudnione są także na umowę zlecenie osoby świeckie: pedagog, psycholog i pielęgniarka – położna. Wolontaryjnie posługę w domu pełnią także księża z parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, którzy w każdą niedzielę sprawują Eucharystię w domowej kaplicy. Raz w miesiącu do naszego domu przyjeżdża O. Jacek – pallotyn, który prowadzi dla mieszkanek katechezy oraz udziela sakramentu pokuty.

Celem działalności Domu Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej w Wadowicach jest ochrona macierzyństwa oraz wszechstronna pomoc matce i dziecku, które z różnych przyczyn znajdują się w kryzysowych sytuacjach życiowych, doświadczają przemocy, bezdomności, braku środków materialnych i innych patologii życia rodzinnego.

Dom Samotnej Matki niemal w całości utrzymuje Kuria Metropolitalna w Krakowie. Otrzymuje także dotacje z Gminy Wadowice oraz ofiary od prywatnych darczyńców.