W  dniu 21 stycznia 2023 r. w Wadowicach przy Bazylice O. N.M.P. ukonstytuowała się  nowa Rada Lokalna Rycerzy Kolumbów o numerze 18123 im. która za swojego Patrona  obrała Św. Jana Pawła II. Udział w powołaniu i  zwieńczeniu tego niemałego wysiłku  odegrali Rycerze Kolumba z Krakowa,   a nade wszystko  życzliwość , wsparcie i zaangażowanie  duchowe    Proboszcza ks. Kanonika  Jarosława Żmii, który został jej Kapelanem.  Dobro  ks.  Kapelana  Jarosława jakie odbieramy  i doświadczamy na co dzień, w tym także    honorowego kapelana ks. Prałata Jana Marcisza z Mucharza,  zachowujemy we wdzięcznej pamięci. Ma ono dla Rycerzy Kolumbów siłę inspirującą ,  równocześnie stanowi  imperatyw do większego wysiłku w budowanie katolickich struktur i przesłań, bł. MCGIVNEYA ( wiary przez uczynki). Prawda  katolicyzmu, jego mądrość  pozwala i daje odwagę powiedzenia „nie” obecnej bezideowości i dechrystianizacji. Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich Rycerzy  naszej Lokalnej Rady, bo bez obopólnego twórczego wysiłku, wszystkich rycerzy, poświęcenia własnego  czasu , ten zasiew by tak pięknie nie zaowocował  w naszym mieście Wadowicach,  na ziemi  rodzinnej tego największego Polaka. Osiągnięty  cel – utworzenie  nowej Rady Lokalnej , ubogaca i tłumaczy  trud drogi  i przekonuje,   iż warto go było ponieść. 

         

                                                                                                      VIVAT  JEZUS 

                                                                                            Rycerze  Kolumba Bracia                                                                                                                                                              

                                                                                                                             

                                                                                    Leszek Kucharski  Józef Skudlarski