Kontakt

Kuchnia św. Brata Alberta w Wadowicach

os. XX-lecia 1
34-100 Wadowice 
tel. +48 666 293 759 
nr konta: 40 1240 4197 1111 0000 4696 9226

Historia Kuchni

Krótka historia powstania Kuchni Św. Brata Alberta w Wadowicach:

Było to w lutym 1990 roku. S. Gemma Bujak albertynka, widząc żebrzących ludzi na ulicach i biedę w naszym mieście, pomyślała o potrzebie powstania Kuchni Św. Brata Alberta. Z pomysłem tym podzieliła się z ks. Infułatem Kazimierzem Suderem, który popierając tę inicjatywę obiecał opiekę i pomoc finansową. 

W kwietniu 1990 roku powstał trzy osobowy Komitet, do którego należeli:

– Ks. Infułat Kazimierz Suder – ówczesny Proboszcz Parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach

– S. Gemma Bujak – Albertynka

– P. Barbara Poradzisz – lek. Medycyny

– P. Mirosław Sediwy – emerytowany dentysta  

 

Na początku najważniejszą sprawą była kwestia lokalu. Było kilka zlikwidowanych barów, ale najodpowiedniejszym okazał się bar na os. XX lecia 1. Wyposażony był bowiem we wszystko, co potrzebne jest do prowadzenia kuchni. Pod koniec kwietna rozpoczęła się „wędrówka” po urzędach.

Dzięki wielkiej przychylności wielu ludzi w Urzędach wadowickich  naszego miasta 

17 maja 1990 roku nastąpiło  uroczyste poświecenie Kuchni i rozpoczęła swoją codzienną posługę dla ubogich

Nadano  wtedy nazwę:

Kuchnia Św. Brata Alberta przy Parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach.

 

Aktualności:

ROK 2024

Zespół posługujący w Kuchni:

– Odpowiedzialny – ks. Proboszcz Jarosław Żmija

– Prowadząca – S. Renata Dudzik – albertynka

– Zatrudnione przez MOPS 2 kucharki

– Zespół Wolontariuszy

 

Kuchnia funkcjonuje dzięki dotacji z Urzędu Miasta Wadowice, dofinansowaniu Parafii oraz dzięki sponsorom o wielkim sercu. Niektórzy wspomagają Kuchnię systematycznie, a inni sporadycznie.

Obecnie opieką jest objętych około 250 osób. Część z nich – około 100 osób korzysta z codziennych ciepłych posiłków przygotowywanych w Kuchni, a część otrzymuje produkty do samodzielnego przygotowania posiłków. Samotni emeryci otrzymują obiad w menażkach. Przy Kuchni działa również łaźnia, z której bezdomni mogą skorzystać i otrzymać czystą odzież.

Jest również wiele innych potrzeb, które Kuchnia w miarę możliwości zaspakaja – np. leki dla emerytów, pampersy i mleko dla dzieci itp…

Od stycznia tego roku potrzebujących niestety jest coraz więcej. Ale mamy też świadomość, że wiele osób jeszcze pozostaje bez pomocy. Dlatego też  – jeśli ktoś nie radzi sobie i potrzebuje wsparcia – bardzo prosimy o kontakt. /tel. 666 293 758/

Oczywiście mile jest też widziana każda finansowa pomoc rzeczowa czy finansowa.