Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku. W Wadowicach posługę duszpasterską rozpoczął w 2019 roku.