Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku. W Wadowicach posługę duszpasterską rozpoczął w 2021 roku.