Urodzony w 1950 roku w Libiążu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 roku. W Wadowicach posługę duszpasterską rozpoczął w 2011 roku.