Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. W Wadowicach pełni posługę duszpasterską od 2019 roku. Wizytator katechetyczny rejonu VI.