Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku. W Wadowicach rozpoczął posługę duszpasterską w 2018 roku.

Kontakt z ks. Adamem