Spotkania: 3. czwartek miesiąca, po Mszy św. o 18:00

Opiekun duchowy: ks. Stanisław Czernik


Początki założenia grupy można połączyć z czasem, gdy umierał Jan Paweł II. Wtedy to członkowie Akcji Katolickiej prowadzili wieczorne czuwania adoracyjne będące już wtedy zalążkiem dzisiejszych Wieczorów Jana Pawła II w naszej parafii. To było 8 dni – od piątku przed jego śmiercią do piątku po jego śmierci. Ta swoista oktawa zdecydowała o tym, iż był to początek a nie koniec drogi – drogi duchowej działalności Jana Pawła II poprzez ludzi w tej parafii. Te dni były dojrzewaniem do odpowiedzi „fiat” Panu Jezusowi Miłosiernemu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie i Janowi Pawłowi II. Kiedy w Łagiewnikach narodziła się myśl, aby powstał program formacyjny oparty na nauczaniu Jana Pawła II ks. infułat Jakub Gil wysłał czterech członków AK na dzień skupienia. To były „cztery filary”, na których później powstała grupa.

Grupa modlitewna Jana Pawła II oficjalnie powstała w naszej parafii 13 sierpnia 2006 roku, po przeżytych po raz pierwszy rekolekcjach formacyjnych „Totus Tuus – w szkole modlitwy Jana Pawła II”. Formacja od początku była szukaniem drogi, właściwej drogi pielęgnacji dziedzictwa, jakie nam zostawił Jan Paweł II. Ten trud podjął ks. dr Stanisław Szczepaniec, który jest twórcą programu i powstających podręczników formacyjnych. „Totus Tuus – w szkole Jana Pawła II” to formacja wpisana w rytm roku liturgicznego, czyli zaczyna się na początku adwentu a kończy w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Trzy lata formacji wzorowane są na przygotowaniach do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. I tak przez ten czas uczestnicy uczą się wiary i modlitwy na nowo oraz poznają piękno Ewangelii z pomocą Maryi i w duchowej obecności Jana Pawła II. Czwarty rok formacji jest czasem rozesłania a zarazem studium i medytacją nad słowami św. Pawła: „Służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał”. 1P 4,7-11) Więcej na ten temat na: 

http://szkolamodlitwyjp2.pl

Po przejściu tej czteroletniej formacji 25 stycznia 2010 roku dekretem ks. kard. Stanisława Dziwisza została powołana do życia „Wspólnota bł. Jana Pawła II”(ad experimentum) na trzy lata. Powstały wówczas dwie takie wspólnoty jedna w Łagiewnikach, a druga w Wadowicach, więcej na ten temat:

http://totus-tuus.pl

Natomiast dnia 1 września 2010 r. kard. Stanisław Dziwisz powołał do istnienia Archidiecezjalną Szkołę Lektora dla dorosłych kobiet i mężczyzn, której formacja jest wpisana również w powyższy program formacyjny, więcej na ten temat:

http://www.szkolalektora.pl

Tak więc dzisiaj Grupa Modlitewna Jana Pawła II łączy już trzy drogi:

  • Formację „W szkole modlitwy Jana Pawła II” 
  • Wspólnotę św. Jana Pawła II – „Totus Tuus” 
  • Uczestników Archidiecezjalnej Szkoły Lektora

Jesteśmy grupą otwartą i chętnie przyjmujemy do grupy tych wszystkich, którym jest bliskie motto życia Jana Pawła II – „TOTUS TUUS”.