Opiekun duchowy: ks. Piotr Sobala

Dyrygent: Krzysztof Jopek


Chór Parafialny Bazyliki Mniejszej Ofiarowania NMP w Wadowicach powstał w okresie międzywojennym w listopadzie w 1935 r. a założycielem był młody 25-letni Józef Mokwa organista pochodzący z Frydrychowic, który przybył do pracy w wadowickiej parafii. Początkowo był to chór męski śpiewający w czterogłosie. Przed II Wojną Światową został przeobrażony w czterogłosowy chór mieszany. Podczas okupacji niemieckiej zawiesił swoją działalność. Po zakończeniu wojny powrócił do swej pierwotnej formy i jako chór męski działał aż do 1990 r. Na wniosek władz miasta nastąpiło kolejne przeobrażenie chóru – w czterogłosowy mieszany. Ta decyzja była uwarunkowana przygotowaniami do zaplanowanej na sierpień 1991 r. drugiej wizyty Papieża Jana Pawła II w rodzinnym mieście. Podjęta forma organizacyjna chóru funkcjonuje do dziś.

Chór Papieskiej Parafii w Wadowicach liczy około 40 chórzystów. Posiada swój Zarząd i zespoły robocze koordynujące całość pracy chóru. Obecnie chór prowadzony jest przez organistę Bazyliki Mniejszej Ofiarowania NMP w Wadowicach – pana dyrygenta Krzysztofa Jopka a opiekunem duchowym chóru jest ks. Piotr Sobala – wikariusz naszej parafii. Prezesem Zarządu Chóru jest pan Tadeusz Maślanka.

Nasz repertuar obejmuje polskie i europejskie utwory muzyki kościelnej z różnych epok. Wśród nich bardzo ważne miejsce zajmują kolędy i pastorałki. Od zawsze w kanonie utworów mieszczą się również śpiewy gregoriańskie. Chór naszej parafii śpiewa podczas różnych uroczystości kościelnych a także na ślubach i pogrzebach. Tradycją chóru są koncerty kolędowe wykonywane w wadowickich kościołach i w kaplicach zgromadzeń zakonnych oraz na zaproszenie księży proboszczów okolicznych parafii. Chór współpracuje z Orkiestrą Dętą OSP w Choczni oraz z Chórem Świętojańskim przy Parafii św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach i z Chórem Misericordias Domini z Zagórnika. Wspólnie co roku w maju na wadowickim Placu Jana Pawła II organizowane są koncerty poświęcone osobie św. Papieża Jana Pawła II.

Działalność naszego chóru jest służbą polegającą na ożywianiu i ubogacaniu śpiewu w Świętej Liturgii Kościoła. Naszą posługą pragniemy pomagać w budowaniu duchowej więzi z Bogiem a także między sobą nawzajem w naszej parafialnej wspólnocie.