Rycerze Kolumba przy naszej parafii modlili się 23.03 br w kaplicy św. Jana Pawła II. Chcą w ten sposób stanąć razem z tymi, którzy bronią dobrego imienia naszego wielkiego Rodaka. Natomiast w piątek następnego dnia prowadzili Drogę Krzyżową, modląc się w intencji Ukrainy i ginących niewinnych ludzi, a szczególnie dzieci. Przypominali nam także teksty św. Jana Pawła II, który uczył nas byśmy byli ludźmi sumienia.