Chrystus Zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest,
iż mamy z martwych powstać z Panem Bogiem królować.
Alleluja!!!

 

Kochani Parafianie radujmy się ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.
To największe, najważniejsze i najpiękniejsze Święta.

 Będziemy uczestniczyli w tak pięknej liturgii Triduum Paschalnego.
Będziemy mogli dotykać Jezusa, na osobistej adoracji w Ciemnicy, przy Grobie,
jak też wspólnie wyśpiewać radość spotkania ze Zmartwychwstałym w czasie Eucharystii.
Życie objawiło się, dla nas i byliśmy tego świadkami.

Życzę Wam Wszystkim, by to Zmartwychwstanie,
po tak wielkich przeżycia związanych z pandemią, a także z wojną na Ukrainie,
owocowało w waszym życiu:
Bożą radością, dobrocią, uśmiechem do każdego spotkanego człowieka,
optymizmem i zaufaniem Bogu na każdy dzień.
Wszystko jest w Jego ręku, my także. Nie zapominajmy o tym!

Nic nie dzieje się bez przyczyny.
Po męce, cierpieniu, a nawet śmierci, przychodzi zwycięstwo.
O tym przekonuje nas Zmartwychwstały Pan.

Niech ta radość napełni nas pokojem, zgodą, przebaczeniem i pojednaniem.
Tego zawsze uczył nas św. Jan Paweł II: Byśmy umieli różnić się z miłością.  

  

 

Wasi Duszpasterze.