Rozpoczęliśmy dzisiaj nabożeństwa w intencji rodzin. Modliliśmy się przez przyczynę św. Jana Pawła II Wielkiego i Jego rodziców; Emilii i Karola Wojtyłów. Ilość próśb napisanych na to pierwsze nabożeństwo – ogromna. Wiernych w kościele – prawie pełne ławki na środku kościoła. Jestem pozytywnie zaskoczony. Widać, że potrzeba tej szczególnej modlitwy za rodziny, młodych ludzi pragnących przyjąć potomstwo oraz tych wszystkich, którzy mają problemy w swoich domach. Świat nie sprzyja wierności. Europa, chce być dziś szczęśliwa bez sumienia. Robi wszystko by wymazać miłość, wierność i uczciwość małżeńską, aż do śmierci. Wielu młodych chrześcijan żyje jak poganie. A Bóg dopomina się o szacunek do sakramentu małżeństwa, do życia. św. Jan Paweł II jest dziś tak często zwalczany, bo głosił, że życie jest święte od poczęcia, aż do śmierci. Dziś człowiek chce być Panem życia i śmierci. Dziękuję za tak liczny udział. Proszę módlmy się wspólnie jeszcze lepiej. Zapraszam małżonków, którzy chcieliby pomóc w prowadzeniu tego nabożeństwa o kontakt ze mną. ks. Proboszcz Jarosław Żmija

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JANA PAWŁA WIELKIEGO  I JEGO RODZICÓW 

Uciekamy się dziś do Ciebie Ojcze Święty Janie Pawle II Wielki. Całe swoje życie powierzyłeś Maryi powtarzając: Totus Touus. Niepokalana prowadziła Cię dróżkami kalwaryjskimi aż na Wzgórze Watykanu.  Swoją macierzyńską opieką ochroniła Cię od zamachu. Kula, która utkwiła w Twoim ciele, zdobi dziś koronę Matki Bożej Fatimskiej. Prosimy Cię ukochany Ojcze, wstaw się za nami u Jezusa Jedynego Syna Maryi. Przedstaw nasze sprawy Dobremu Bogu…   

Ojcze nasz … św. Janie Pawle II Wielki – módl się za nami 

Słudzy Boży Emilio i Karolu Wojtyła – wstawiajcie się za nami.

*** 

Boże bogaty w miłosierdzie, dziękujemy Ci za Twoją służebnicę Emilię, którą obdarzyłeś powołaniem żony i matki. Prowadzona Twoim Duchem wiernie Ci służyła i dała świadectwo gotowości oddania życia, aby poczęte dziecko mogło się urodzić. 

Polecamy Ci przez Jej wstawiennictwo wszystkie mamy, które troszczą się o swój dom i dzieci. Z ufnością prosimy w intencji kobiet w stanie błogosławionym, aby ufne w Twoją opiekę, z radością oczekiwały narodzin swego dziecka, ciesząc się zdrowiem własnym i dziecka. Z wiarą modlimy się także za tych rodziców, którzy nie mogą mieć dzieci, aby nie tracili ducha ale ufni, że dla Boga nie ma nic niemożliwego trwali na modlitwie przed Tobą dawcą wszelkiego życia …

Zdrowaś Maryjo … św. Janie Pawle II Wielki – módl się za nami …

Słudzy Boży Emilio i Karolu wstawiajcie się za nami.

   ***


Dziękujemy Ci Boże za Twojego sługę Karola, którego obdarzyłeś powołaniem męża i ojca. Zawsze wierny Tobie i trwający na modlitwie, z miłością spełniał swoją misję troszcząc się o codzienne potrzeby rodziny i pamiętając o biednych. Przez Jego wstawiennictwo wołamy do Ciebie Panie w intencji naszych mężów i ojców. Dodawaj im sił w ich codziennym posługiwaniu. Niech na wzór  św. Józefa są oparciem dla swoich żon, a dzieci niechaj uczą wybierać  dobro, a odrzucać zło. Modlimy się również za mężczyzn, którzy pragną wstąpić w związek małżeński, aby przygotowali się do tego zadania, ucząc się cnoty czystości. Pomóż prosimy tym ojcom, którzy borykają się z nałogiem pijaństwa, złości i innych słabości, aby z miłości do swoich rodzin, chcieli nad sobą panować …

Zdrowaś Maryjo … św. Janie Pawle II Wielki – módl się za nami …

Słudzy Boży Emilio i Karolu wstawiajcie się za nami.

 ***

Dziękujemy Ci za miłość Emilii i Karola uświęconą sakramentem małżeństwa i za ich dzieci – owoc tej miłości, a szczególnie za św. Jana Pawła II, któremu oni przekazali wiarę i prowadzili do do Ciebie. Wszechmogący Wieczny Boże, jesteśmy dziś świadkami tak wielu rozwodów i niewierności wśród małżonków. Przez ich wstawiennictwo, natchnij rodziny borykające się z trudnościami, do głębszej modlitwy za siebie i do jedności z Tobą w sakramencie Eucharystii. Zapal prosimy, młodych ludzi pragnących wstąpić w sakrament małżeństwa, aby poważnie do tego związku się przygotowali, czerpiąc wzorce nie z tego świata, ale z miłości oblubieńczej Chrystusa i Kościoła. św. Janie Pawle II ucz nas na nowo, byśmy wymagali od siebie, choćby inni nie wymagali od nas …

Zdrowaś Maryjo … św. Janie Pawle II Wielki – módl się za nami … 

Słudzy Boży Emilio i Karolu wstawiajcie się za nami.

*** 

Wszechmogący Boże, otocz chwałą ołtarzy tych, którzy gorliwie pełnili Twoją wolę. Pomóż nam, dzięki świadectwu ich życia, ciągle na nowo odkrywać świętość małżeństwa i rodziny, znaczenie codziennej miłości i potrzebę niesienia pomocy potrzebującym. Święty Janie Pawle II, patronie rodzin katolickich, przez Twoje wstawiennictwo prosimy, wypraszaj dla naszych rodzin dar miłości, by w jej świetle małżonkowie troszczyli się o swój dom. Umacniaj ich wiarę przez natchnienia do wspólnej modlitwy w gronie rodziny, aby nasze codzienne życie było pełne nadziei na szczęście wieczne w niebie …

Zdrowaś Maryjo … św. Janie Pawle II Wielki – módl się za nami …

Słudzy Boży Emilio i Karolu wstawiajcie się za nami.

***

Panie Boże, racz przez wstawiennictwo twoich sług, Emilii i Karola, udzielić nam łaski, o którą z wiarą i ufnością w tym nabożeństwie prosimy …

Zdrowaś Maryjo … św. Janie Pawle II Wielki – módl się za nami …

Słudzy Boży Emilio i Karolu wstawiajcie się za nami.

***

Matko Najświętszą, Pani Wadowic ukoronowana przez św. Jana Pawła II Wielkiego, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i uczyń nam tę łaskę, byśmy mogli z wiarą zbliżyć się do Jezusa naszego Zbawiciela. Niech pod Twoim ufnym spojrzeniem, wypełni się nasza nadzieja, by kiedyś razem weselić się w niebie, pełnią Twej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu … św. Janie Pawle II Wielki – módl się za nami …

Słudzy Boży Emilio i Karolu wstawiajcie się za nami.

*** 


Pod Twoją Obronę …

Pod Twoją, Maryjo, obronę uciekamy się.

Twojej opiece zawierzamy dzieje tego miasta, 

Kościoła krakowskiego i całej Ojczyzny. 

Twojej matczynej miłości

oddajemy los każdego z nas z osobna,

naszych rodzin i całego społeczeństwa.

Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. 

Wypraszaj nam, Maryjo, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy na Twój wzór i pod Twoim przewodnictwem nieśli w nowe tysiąclecie świadectwo miłości Ojca, 

Odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Syna 

oraz uświęcającego działania Ducha Świętego.

Bądź z nami nieustannie,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Matko nasza!

 

K;   Módl się za nami św. Janie Pawle II                                                                                                       

W; Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.                   

K; Módlmy się: 

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa św. Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.