Poniżej można pobrać kartę zapisu na 35. Wadowicką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę i informację RODO

XXXV WPP – Formularz zgłoszeniowy 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 2021