W sobotę spowiedź w kaplicy Krzyża od godz. 9.00 do 12.00. Przypominamy, że w bazylice może przebywać tylko 5 osób.