Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej procesji. Szczególne podziękowanie kierujemy do tych, którzy zabezpieczali procesję Policji i Straży Miejskiej. Grupie pielgrzymkowej za nagłośnienie. Osobom, które niosły feretrony, baldachim, przygotowującym ołtarze. Dzieciom za sypanie kwiatów i dzwonienie na dzwoneczkach, dzieciom komunijnym.  Oazie i chórom za śpiew oraz każdemu z osobna za wasze świadectwo wiary.