Rozpoczęliśmy od śpiewu godzinek

w deszczu wyszliśmy z Mrzygłodu

by później z perspektywy karetki popatrzeć na pielgrzymkę.