Urodzony w 1931 roku w Szpitarach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1955 roku. W Wadowicach pełni posługę duszpasterską od 1968 roku.