Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku. W Wadowicach pełni posługę duszpasterską od 2018 roku.