Kochać człowieka to mówić mu – nie umrzesz, Zmartwychwstaniesz!

My wiemy, że Bóg daje nam swojego Syna Jezus Chrystus.
To co wspólnie przeżyliśmy w tych ostatnich dniach, namacalnie ukazuje nam, że JEZUS żyje i jest z nami.

Św. Jan Paweł II uczył, iż: W tę noc zmartwychwstania wszystko rozpoczyna się znowu od «początku»; stworzenie odzyskuje swe autentyczne znaczenie w planie zbawienia. Niech Maryja, radosny świadek zmartwychwstania, pomaga wszystkim «postępować w nowym życiu» i uświadomi każdemu z nas, że «dawny nasz człowiek został wspуłukrzyżowany» z Chrystusem, i dlatego powinniśmy uznać, że jesteśmy ludźmi nowymi, i jak ludzie nowi postępować «żyjąc dla Boga w Chrystusie Jezusie». Amen. Alleluja!

I tego Wam życzę Drodzy Parafianie w imieniu nas Wszystkich kapłanów: Nowego życia, które ma być świadectwem naszej wiary w Boga i jak sami pokazaliście w ostatnim czasie w kult Świętych.

Dziękuję wszystkim za piękne przeżycie tych uroczystości. Dziękuje, że się Wam nie śpieszyło, ale chcieliście modlić się i być tu dla Pana Jezusa. 

Dziękuje za piękny wystrój kościoła kwiatami i przygotowanie grobu
s. Gabrieli, za przygotowanie Ciemnicy – Panu Kościelnemu.
Dziękuje za nowy obraz namalowany dla nas, do Ciemnicy. Dziękuje Panu Organiście i chórowi oraz scholce oazowej za piękny śpiew, Strażakom, Rycerzom Kolumba za trzymanie warty przy Grobie Pańskim, Służbie liturgicznej za wzorcowe asysty, czcigodnym księżom i ks. Diakonowi za przygotowanie ich do służby, a przede wszystkim Wam siostry i bracia, że jesteście wierni Chrystusowi i nie dajecie się współczesnym judaszom, którzy kuszą nas by sprzedać swoją wiarę. 

Wyrazem Waszej wiary jest pomoc dla potrzebujących. Dziękujemy w imieniu Grupy Charytatywnej  za wszelkie dary materialne, jak i pieniężne
w wysokości 8.ooo zł. Bóg Zapłać! 

Zapraszamy Wspólnotę św. Jana Pawła II na nabożeństwo ku czci Świętego Patrona w czwartek 13 kwietnia o godz. 17.30. Po Mszy św. spotkanie w Domu Parafialnym.

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!