SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA MSZE ŚWIĘTĄ W INTENCJI ZMARŁEGO PAPIEŻA BENEDYKTA
WE CZWARTEK – 5 STYCZNIA O GODZ. 8.00
BAZYLIKA OFIAROWANIA NMP W WADOWICACH

Módlmy się. Wszechmogący i wierny Boże, Ty sprawiedliwie nagradzasz robotników Twojej winnicy, Ty ustanowiłeś następcą świętego Piotra i pasterzem całego Kościoła Twojego sługę, naszego papieża Benedykta, * spraw, aby w wieczności radował się owocami Twojej łaski i miłosierdzia, których wiernym szafarzem był na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.