Uzupełniony plan Wizyty Duszpasterskiej:
Wizyta Duszpasterska 2022 – 23 – uz.