Serdecznie zapraszamy!!!
Z racji względów sanitarnych Pielgrzymka nie odbędzie się w pierwotnym terminu 22 maja,
ale tydzień później 29 maja.
Do zobaczenia na pielgrzymkowym szlaku!!!