„ Łaska sięga głębiej niż cud”   
św. Jan Paweł II

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Wspomnienie Najświętszego Imienia JEZUS, pierwsza Niedziela miesiąca.
Po Mszy św. adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.                 

Dziękujemy za ofiarę na fundusz SOS na Pasterkach w wysokości 1700 zł oraz za ofiarę na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w wysokości 3000 zł. 

Przyjmujemy zapisy na tradycyjną pielgrzymkę na Jasną Górę 16 I. Wyjazd o godz. 15.45.

Kalendarz Liturgiczny:              

w środę; Uroczystość Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/. Msze św. jak w każdą niedzielę.
Poświęcenie kredy i kadzidła.

w przyszłą niedzielę – Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczne obchody Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się tzw. okres zwykły, choć tradycyjny śpiew kolęd zachowujemy do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 

W Nowy Rok, przeżyliśmy piękną uroczystości wprowadzenia relikwii Krwi św. Jana Pawła II do naszej Bazyliki. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz pobłogosławił ten piękny relikwiarza, który stoi przed ołtarzem.
Jako kapłani, byliśmy zbudowani Waszą modlitewną postawą, na zakończenie obrzędów.
Niech on dalej zachęca nas, aby podchodzić tu do ołtarza i przez wielmożne wstawiennictwo św. Papieża wypraszać łaski dla nas, dla naszych rodzin i całego świata. On chce, abyśmy Go niepokoili, przyzywali, byśmy byli świadkami Jego świętości. Bo któż jak nie my – mieszkańcy jego miasta – mamy bronić Naszego Wielkiego Rodaka. Choć jak ktoś powiedział: „Świętość sama się obroni”, ale liczy się nasza postawa i gorące serce naszej żywej wiary, której tak brakuje we współczesnym świecie. Niech św. Jan Paweł II umacnia nas w naszym pielgrzymowaniu wiary.

W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszych parafian:
+ Wandę Kalińską, +Jadwigę Gluzę,
+ Kazimierę Sikorę, + Zofię Karelus,
+Tadeusza Pitułeja oraz + Edwarda Łukasika.

Wieczne odpoczywanie,…

Dobrej niedzieli.