W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJĄ

INFORMUJEMY, IŻ NA TERENIE BAZYLIKI MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ DO 120 OSÓB

RÓWNOCZEŚNIE PROSIMY, ABY PRZESTRZEGAĆ WYTYCZNYCH NA TEMAT ZAKRYWANIA UST I NOSA ORAZ DEZYNFEKOWAĆ DŁONIE WCHODZĄC DO NASZEJ ŚWIĄTYNI.