Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy obchód Triduum Paschalnego. Jest to wyjątkowy czas, w którym chcemy odnaleźć lub odkryć na nowo Chrystusa Zmartwychwstałego.

Kazanie ks. Infułata: