W pierwszy piątek można skorzystać z sakramentu pokuty od godz. 9.00 do 12.00 oraz popołudniu od 13.00 do 17.00. Spowiedź odbywa się w kaplicy Krzyża. Przypominamy, że w bazylice może być tylko 5 osób.