Dziś przypada 15. rocznica narodzin dla nieba św. Jana Pawła II. Przyzywając Jego wstawiennictwa módlmy się za nasze rodziny, parafię, młodych i starszych, miasto i ojczyznę oraz o ustanie epidemii. Niech św. Jan Paweł II wspiera wszystkich na drogach naszego życia.

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków. Amen.

Dziś szczególnie łączmy się na modlitwie o godz. 21.37.

 

A tak było 15 lat temu: