W związku ze stanem epidemicznym i odpowiedzią na apel polskich władz i biskupów, prosimy aby we mszy św. uczestniczyć w sposób duchowy przez środki społecznego przekazu. Do uczestniczenia we mszach św. w bazylice zachęcamy osoby, które mają zamówione intencje mszy świętej oraz osoby zdrowe. Informujemy, że będziemy respektować wszelkie przepisy prawa polskiego. Dziękujemy za wyrozumiałość, trwajmy na modlitwie w tym trudnym czasie.

Msze św. będą odprawiane w następującym porządku: 6.00, 7.30, 8.15, 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 13.30 i 18.00.

W tygodniu msze św. są odprawiane według zwykłego porządku.

Msze św. w telewizji i radiu:

godz. 7:00 – TVP 1
godz. 9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
godz. 9:30 – Telewizja TRWAM
godz. 11.00 – TVP 1
godz. 13:00 – TVP POLONIA

Msze św. online:

TV Miłosierdzie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
godz. 9:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15.00 Godzina Miłosierdzia; 15:20 Nabożeństwo Gorzkich Żali po nich Msza św. oraz 18:00