1. Msze św. od 29 marca aż do odwołania będą sprawowane według porządku niedzielnego /6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 i 18.00/ i tygodniowego /6.00, 6.45, 7.30, 8.00, 17.30, 18.00/. Podczas liturgii może być tylko 5 osób, dlatego też pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencję mszy św. Wejście do kościoła będzie możliwe tylko przez boczne wejście od strony plebani 5 minut przed rozpoczęciem eucharystii, po czym bazylika zostanie zamknięta na sprawowanie świętej liturgii.  Msza św. w tygodniu o godzinie 12.00 jest odwołana, ta intencja będzie odprawiona o godzinie 17.30. Bazylika będzie otwarta od godz. 8.30 do 17.15, w czasie której będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej.
  2. Chorych odwiedzimy w późniejszym terminie.
  3. Za tydzień przypada Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień. Nie będzie uroczystego poświęcenia palm. Wszelkie wytyczne dotyczącego Triduum Paschalnego będą podane w późniejszym terminie.