4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 marca 2020 r.

1. Dziś msze św. odprawiamy tak, jak w każdą niedzielę w bazylice i w kaplicy w Rokowie. Prosimy, aby ze względu na stan epidemii na Mszy św. gromadziły się osoby, które zamówiły intencję mszy św. Informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne zostają odwołane. Zawieszone dalej pozostają spotkania formacyjne grup i nabożeństwa wielkopostne, które można jednak indywidualnie odprawiać w domu lub w kościele. Przypominamy, że maksymalnie wszystkich w kościele może nas być 50 osób.
2. W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców. Na Mszy Świętej o godz. 8.00 będzie można złożyć przyrzeczenie trwającej 9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego. Formularze są wyłożone na ołtarzu Miłosierdzia Bożego.

ks. Stanisław Jaśkowiec – Proboszcz