27.01.2020 poniedziałek
Ks. Infułat 9.00 ul. Sienkiewicza domy oraz ul. Sienkiewicza bl. 6
Ks. Stanisław Czernik 15.00 ul. Mickiewicza – od końca do numeru 40

28.01.2020 wtorek
Ks. Infułat 14.00 Os. XX-lecia bl. 14
Ks. Stanisław Czernik 15.00 ul. Mickiewicza – od numeru 39 do numeru 1

30.01.2020 czwartek
Ks. Infułat 9.00 ul. Wadowity

01.02.2020 sobota
Ks. Infułat 9.00 ul. Iwańskiego od końca