W naszej parafii roraty odbywają się:

  • dla dorosłych rano o godzinie 6.00,
  • dla dzieci wieczorem o godzinie 18.00.

W tym roku dzieci poznają postać sługi bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.