Wyrazy ogromnej wdzięczności wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę oraz organizatorom. Dziękujemy licznym sponsorom i darczyńcom. Zapraszamy w przyszłym roku!!!