Decyzją Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego od 1 lipca:

1. Ks. Piotr Sobala zostaje proboszczem w Mętkowie

2. Ks. Marek Matusik zostaje proboszczem w Łękawicy

Czcigodnym Księżom życzymy wielu łask Bożych i wstawiennictwa św. Jana Pawła II