Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Wszystkie dni w tym szczególnym tygodniu nazywamy wielkimi. Wyjątkowe znaczenie mają trzy ostatnie dni. Noszą one nazwę triduum sacrum, czyli trzy dni święte. Liczymy je inaczej, niźli w powszechnej polskiej praktyce. My określamy dzień od rana do wieczora. W narodzie wybranym, czyli u Żydów poszczególne dni zaczynają się od zachodu i kończą przy zachodzie słońca. Wczesnochrześcijańska liturgia wzorująca się na rytuale żydowskim również przyjęła jej sposób określania poszczególnych dni – od zachodu do zachodu. Najważniejsze dni Wielkiego Tygodnia, które określamy jako triduum sacrum to Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka Niedziela. Wielki Piątek to dzień śmierci Jezusa. Rozpoczyna się w czwartek Wieczerzą Pańską, podczas której Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament i Sakrament Kapłaństwa, a kończący się śmiercią Zbawiciela na Górze kalwaryjskiej. Wielka Sobota jest uwielbieniem Grobu Pańskiego, w którym spoczywa Jezus. Natomiast Wielka Niedziela, w skład której wchodzi wigilijna liturgia oraz Wielka Noc Zmartwychwstania jest uwielbieniem Chrystusa, który mocą Bożą pokonuje śmierć, aby być panem życia i śmierci.

Gorąco proszę Boga by pomógł nam jak najlepiej przeżyć najpiękniejsze dni w życiu Kościoła.

 

Ks. Infułat