Dzisiaj 11 listopada świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to wielki jubileusz. Jubileum to słowo łacińskie wyraża radość. Jeden wiek mija od pamiętnego listopadowego dnia 1918 roku. Wielka wojna, po latach nazwana I wojną światową, po krwawych zmaganiach dobiegła kresu. Walczące ze sobą bloki państw – prowadzące mordercze walki, już nie miały sił do dalszych bojów. Rozpadło się cesarstwo austriacko-węgierskie, a także carat rosyjski.

Na gruzach zniszczonej Europy rodziła się po 123 latach niewoli niepodległa Polska. Jak każdy poród i ten Niepodległej dokonywał się w cierpieniach. Narodzone dziecko jest nagie. Niepodległa nasza Ojczyzna była pozbawiona środków do życia. Pomoc amerykańska ratowała młodziutką Niepodległą. Wszechstronna bieda towarzyszyła pierwszym latom. Katastrofą był też najazd wojsk sowieckich.

Jakiż niezwykły hart ducha towarzyszył naszym rodakom w niemowlęctwie niepodległościowym. Co za niesamowita siła, by za wszelką cenę utrzymać ledwo narodzone dziecię, które nosiło imię Polska. Jakąż miała niespotykaną siłę twórczą.

„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć tracą życie.” – pisał kiedyś generał Foch. Ojczyna to ziemia, kultura i ludzie. To także historia. Przez minione 100 lat pamiętaliśmy o tej prawdzie. Ceniliśmy naszą historię, kulturę i religię. Z wielkim szacunkiem odnosiliśmy się do wszystkiego, co było naszą Ojcowizną. Ona napełniała nas dumą. Napędzała wiatr w nasze żagle, byśmy mogli płynąć nawet po wzburzonym morzu. Nie przerażały nas potężne fale uderzające w burtę naszego statku. Pokonywaliśmy różne przeszkody. Naszą ogromną siłą było poczucie, że jesteśmy razem. Dzielił nas zawsze wróg. On wciąż stosował zasadę divide et impera. Dziel i rządź.

Świętując 100-lecie odzyskania niepodległości nie możemy tworzyć podziałów w naszej Ojczyźnie. Nigdy Polak przeciw Polakowi. Tak przecież postępowali z nami zaborcy. Chcemy realizować zasadę, iż Polak jest bratem Polaka.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, zjednoczoną Ojczyznę pobłogosław Panie!

 

 

Ks. Infułat