Dziś w bazylice wadowickiej przeżywamy odpust Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni. Uroczysty dzień odpustu zbiega się w tym roku ze zmianą Włodarzy miasta i powiatu. Idzie nowe. Ta zmiana budzi lęki i nadzieje. Rodzi pytania, snuje plany. Stare rządy nad miastem juz przeminęły. Przeszły do historii Wadowic. Pozostawiły po sobie określone dobro, ale i niespełnione obietnice. Zrealizowane zadania dla odchodzących Włodarzy budzą wdzięczność. Nosimy jednak gorycz, iż przez cztery lata doświadczaliśmy rosnących murów pomiędzy tym co religijne, a świeckie. Zgodnie z nauczaniem soborowym każda władza, tak duchowna jak i świecka ma swój zakres pracy. Nie może się wtrącać, ale dla dobra podległego mu społeczeństwa winna współpracować. Przez cały poprzedni okres tej współpracy w Wadowicach zabrakło. Miejsce pielgrzymkowe jakim są Wadowice nie były w właściwy sposób dostrzegane. Ojciec Święty Jan Paweł II, który w sposób wyjątkowy wypromował Wadowice w Polsce i w świecie, w tym czasie nie odbierał czci takiej, na jaką zasługiwał. Wadowice od wyboru Jego Mieszkańca na Stolicę Apostolską nie mogą z tym faktem się nie liczyć. To zdarzenie, które z woli Opatrzności Bożej dotknęło nasze miasto, jest wielką naszą chlubą. Szerzyć kult Ojca Świętego Jana Pawła II jest w pierwszym rzędzie zadaniem parafii wadowickich, a także zakonów, które tutaj zamieszkują. Urząd Miasta powinien w tej materii współpracować z proboszczami parafii wadowickich.

Samorządowa władza jest powołana po to, aby dbała o rozwój gminy, powiatu, województwa. Ma służyć swoją mądrością i doświadczeniem wszystkim tym, którzy tworzą określoną jednostkę samorządową. Ma się przyczyniać, by mieszkańcy rozwijali się tak duchowo, moralnie jak i materialnie. Chodzi o pełny rozwój człowieka.

W Wadowicach w tych dniach rządy obejmuje nowa władza. Na co liczymy przy tej zmianie? Spodziewamy się, że nowy Włodarz Urzędu Miasta będzie się starał łączyć społeczność wadowicką. Dalekie od jego rządów będzie rozbijanie, podsycanie, a tym bardziej poniżanie podwładnych. Liczymy, że będzie miał szeroko otwarte oczy, głęboki umysł i czułe serce, nakłaniające do troski o mieszkańców tak miasta, jak i wiosek, które przynależą do naszej gminy. Będzie chciał rozmawiać z nimi i słuchać ich. Będzie dla mieszkańców miał czas. Urząd nie będzie dla niego zabarykadowanym, bezpiecznym miejscem, lecz otwartą przystanią dla różnych interesantów.

Kiedy 40 lat temu Mieszkaniec Wadowic, św. Jan Paweł II inaugurował pontyfikat wypowiedział zdania, które wciąż powtarzamy: „Otwórzcie się. Nie zamykajcie się. Nie lękajcie się.” Kiedy w tych dniach nowa władza rozpoczyna służbę w Wadowicach serdecznie prosimy zrealizujcie w swoich rządach to papieskie przesłanie. Otwórzcie się na ludzi. Różnych ludzi. Nie zamykajcie się przed nimi. Nie bójcie się ludzi z ich trudnymi sprawami.

Idzie nowe. Budzi nadzieje. Oby się one zrealizowały.

Ks. Infułat