W tym roku przeżywamy niezwykła historię pamiętnego dnia 16 października 1978 roku. 40 lat minęło od październikowego dnia, w którym Duch św., poprzez głosy Kardynałów zgromadzonych na konklawe, wskazał na krakowskiego Arcybiskupa jako Następcę św. Piotra. Ilekroć razy oglądam to zdarzenie na filmie wciąż mnie ogarnia dreszcz wzruszenia. Patrzę jak nowomianowany Papież stojąc na balkonie bazyliki watykańskiej – bardzo onieśmielony, mówi do rzeszy wypełniającej plac św. Piotra: „Przybyłem z dalekiego kraju…” Wiemy, jak przez 27 lat św. Jan Paweł II, dzięki licznym pielgrzymkom, łączył dalekie kraje z Watykanem.

To już 40 lat minęło od tego roku, o którym Adam Mickiewicz mówił w poemacie Pan Tadeusz

„O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!

Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju,

A żołnierz rokiem wojny; dotąd lubią starzy

O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy.

Z dawna byłeś niebieskim oznajmiony cudem

I poprzedzony głuchą wieścią między ludem;

Ogarnęło Litwinów serca z wiosny słońcem

Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem,

Jakieś oczekiwanie tęskne i radosne.”

Na różny sposób Kościół w Polsce przeżywa rok jubileuszowy. Zachęca do pielgrzymek, nabożeństw, mszy św. itd., itp.

Chciałbym wam zaproponować bardzo łatwą, a może dla niektórych wyjątkowo trudną drogę uświęcenia tego wydarzenia. Chodzi mi o wasze włączenie w sierpniową abstynencję. Alkoholizm jest wciąż plagą naszego narodu. Wciąż na nowennach środowych czytam prośby do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: „Aby mąż, syn, czy też matka lub ojciec przestali pić.” W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami dużych zniszczeń, które w niektórych okolicach spowodowała powódź. Nadużywanie alkoholu przyczynia się do niepowetowanych strat w rodzinie, małżeństwie i poszczególnym człowieku. Powódź spowodowała w niektórych rodzinach Małopolski ruinę materialną. Pijaństwo skutkuje ruiną duchową i materialną. Alkoholizm w różnych formach jest ogromnym zagrożeniem dla religijności.

Trzeba nieustannego wysiłku, tak społecznego jak i religijnego, by powstrzymać zagrażającą falę.

Was, którzy czytacie ten artykuł proszę, abyście zechcieli uczcić 40. rocznicę wyboru Polaka na Papieża złożeniem wewnętrznej przysięgi, że przez 40 dni począwszy od sierpnia, powstrzymacie się od wszelkich napojów alkoholowych. Może niektórzy z was podejmą decyzję, aby określić 40-dniową abstynencję w innym czasie.

Pomagajmy sobie wzajemnie w realizacji tego postanowienia.

Ks. Infułat