Trasa Myszków Nowa Wieś – Osiny – Poczesna – Warzosowa

Ze śpiewem ruszamy z Osin

Przechodzimy przez drogę krajową nr 1 do Warzosowej

Dzień kończymy adnotacją Pana Jezusa Eucharystycznego