Pragnę dzisiaj uwielbiać Ducha Świętego, iż przed 10 laty dał natchnienie memu byłemu Metropolicie, ks. Kard. Stanisławowi Dziwiszowi, aby poprosił Ojca Świętego Benedykta XVI, by uhonorował mnie tytułem infułata. Dzięki tej nominacji oraz pozwoleniu Biskupa Ordynariusza udzielam Sakramentu Bierzmowania. Mogę się poszczycić tym, że w roku 2016 byłem poproszony do 15 parafii, a w 2017 do 14. W obecnym roku udzielałem już tego sakramentu w 10 parafiach.

 

Dziś, w Zielone Świątki, uwielbiam Ducha Św. iż uczynił mnie szafarzem pozostałych czterech sakramentów: Chrztu, Pokuty, Eucharystii oraz Sakramentu Chorych. Sakrament Kapłaństwa zarezerwowany jest tylko dla biskupa, natomiast Sakramentu Małżeństwa udzielają sobie, po spełnieniu określonych warunków, sami narzeczeni.

 

Błogosławię Pana, iż obdarzył mnie niewymowną łaską. Daje mi możliwości umacniania wiary, nadziei i miłości. Dziękuję Bogu w Trójcy Jedynemu, że mogę stawać w różnych parafiach, aby służyć swą obecnością. Zawsze jestem onieśmielony prośbą rodziców o udzielenie Sakramentu Bierzmowania ich dzieciom. Słucham ich wyznania, w których zawarta jest troska o życie religijne młodych. Mówią: „Ochrzciliśmy nasze pociechy. Nauczyliśmy ich modlitwy. Doprowadziliśmy do Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Kształtowaliśmy ich dzieciństwo w duchu chrześcijańskim. Otwieraliśmy ich oczy na wielkość Boga i piękno człowieka. Uwrażliwialiśmy ich na niesienie drugiemu pomocy. Nasze dzieci dorastają. Potrzebna jest im specjalna pomoc Ducha Św. Niech ich obdarzy siedmioma darami:

  • Mądrością – by uznali, że Bóg jest miłością.
  • Rozumem – by przyjmowali prawdy wiary.
  • Radą – by podejmowali właściwe decyzje.
  • Męstwem – by odważnie bronili wartości.
  • Umiejętnością – by dostrzegali Boga w świecie.
  • Bojaźnią Bożą – by doskonalili relacje z Bogiem i ludźmi.
  • Pobożnością – by byli ufni.Jak przed wiekami Apostołowie wyciągali ramiona nad tymi, którzy mieli otrzymać Moc z Wysoka, tak ja wraz z obecnymi kapłanami wznoszę swe dłonie nad klęczącymi kandydatami i błagam Najwyższego, by obdarzył światłem i miłością tych, którym za chwilę namaszczając czoła olejem – powiem „Znaczę cię znakiem Ducha św.” Mam świadomość, że te moje słowa sprawiają w duszy młodego człowieka niezatarte znamię rycerza Chrystusa. Jego apostoła. Na zakończenie mszy św., w której młodzi przyjęli Sakrament Ducha Św. najczęściej stają przede mną chłopak i dziewczyną i trzymając w swych dłoniach wiązankę kwiatów z przejęciem dziękują mi za posługę. Słuchając tych słów, cicho szepczę do Ducha św., aby On sprawił, by ich życie było pełne rozumu i serca.

 

Ks. Infułat