„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy.” Ten entuzjastyczny okrzyk wielkanocny towarzyszył mi podczas udzielania sakramentu bierzmowania naszym 86 młodym parafianom w środę 12 kwietnia. Cieszyłem się, że Chrystus żyje w dzisiejszych młodych wadowiczanach. Radość rozpierała moje wnętrze, iż piętnastoletnie dziewczęta i chłopcy podjęli duży wysiłek, aby w miarę swoich możliwości jak najlepiej przygotować się na przyjęcie sakramentu młodości. Pomagali im w tym rodzice, kapłani i katecheci. To Duch św. sprawia, że Kościół jest wciąż młody. Chociaż przeżył przeszło dwadzieścia wieków – to nie zestarzał się. Pomimo tych, którzy chcieli Go widzieć w muzeum, jako relikt przeszłości – On jest współczesny. Duch św. jest siłą ożywiającą. To On sprawia nieustanną wiosnę w Kościele.

Sakrament Bierzmowania przyjęty przez ludzi młodych jest rękojmią młodego oblicza naszej parafii. Nie musimy ze smutkiem powtarzać, że nasza parafia się starzeje, że na mszach św. są tylko ludzie starzy.

Patrząc na naszą piękną młodzież usilnie błagałem Ducha św. by przez tych młodych, którzy przyjmują sakrament umocnienia wadowicka parafia, z której wyrósł Jan Paweł II, także w naszych czasach była piękną dzięki żywej wierze, głębokiej nadziei i miłosiernej miłości.

Wsłuchując się w serdeczne i ufne słowa ks. kard. Stanisława Dziwisza po raz kolejny uświadamiam sobie, że słowa te są radosnym echem wypowiadanych zdań Świętego Papieża Jana Pawła II: „Nie lękajcie się. Otwórzcie się na Chrystusa!”

Kto jak kto, ale osobisty Sekretarz Świętego Papieża, był prawie przez 30 lat narażony na niebezpieczne działanie wrogów Kościoła. A jednak nie okazywał lęku. Wciąż szedł śmiało do ludzi. Nigdy się ludzi nie bał.

Kiedy w kazaniu ks. Kardynał powtarzał słowa św. Jana Pawła II: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – dobitnie uświadomiłem sobie o niezwykłej posłudze ks. Kardynała przy boku Świętego Wadowiczanina. Nasza wiara silnie podkreśla, że każdy papież jest zastępcą Pana Jezusa na ziemi. W zastępstwie Chrystusa, Niewidzialnej Głowy Ludu Bożego – Ojciec Święty jest Widzialną Głową Kościoła. Dla nas, katolików, papież jest najbardziej czytelnym znakiem Jezusa Chrystusa. Jest rozpoznawalną ikoną naszego Zbawiciela.

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi.” Przez całe dziesiątki lat ks. kard. Dziwisz otwierał tak wielu ludziom drzwi do Ojca Świętego. Wciąż w Pałacu Watykańskim torował drogę do Ojca Świętego. Czynił to również podczas licznych pielgrzymek na różnych kontynentach. Wciąż otwierał. Ojciec Święty Jan Paweł II ludźmi się nie zniechęcał. Ks. kard. Dziwisz z wielkim taktem i mądrością różnych pielgrzymów do Ojca Świętego prowadził. Na co dzień realizował naukę papieską, że każdy człowiek jest drogą Kościoła.

Słuchając kazania ks. Kardynała, omawiającego dary Ducha św., z okazji Bierzmowania naszej młodzieży dumałem o Jego niezwykłych mocach ożywiających Kościół. Cały Kościół, ale i poszczególnych ludzi. To Niebieski Gość tak wymodelował i ukształtował Chłopca o nazwisku Stanisław Dziwisz, pochodzącego z Raby Wyżnej, a obecnego ks. Kardynała, iż Świętemu Papieżowi Janowi Pawłowi II skutecznie pomagał nieść odpowiedzialność za Kościół żyjący w współczesnym świecie.

Ks. Infułat