Celebracją Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy w naszej Bazylice Święte Triduum Paschalne. Liturgia Wielkiego Czwartku jest sprawowana na pamiątkę ostatniej wieczerzy, którą Jezus spożył z Apostołami przed męką i śmiercią. Ustanowił wówczas sakrament Eucharystii i kapłaństwa oraz pozostawił swoim uczniom przykazanie wzajemnej miłości.

W trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej, podczas śpiewu hymnu Chwała na wysokości Bogu uderza się w dzwony. Od tego momentu milkną one aż do Wigilii Paschalnej. Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy (ołtarza adoracji). Od dzisiaj tabernakulum w prezbiterium pozostanie puste aż do Mszy św. rezurekcyjnej.